sr-adv@012.net.il

עו"ד רשאד סלים

עורך דין בכרמיאל

תאונות דרכים – הכול על אודות תביעת פיצויים לאחר התאונה

תאונות דרכים שבהן מעורבים רכבים וכלי תחבורה למיניהם עלולות להותיר את הנפגעים עם פגיעות קשות ונזקים רבים. בכל אירוע של תאונות דרכים שהותיר נזק גוף זכאי הנפגע לקבל פיצוי ללא קשר לשאלה מי אשם בתאונה. על הנפגע להוכיח כי אכן הייתה זו תאונת דרכים, להוכיח את הנזק שנגרם לו ולקבל פיצוי לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונת הדרכים התשל”ה – 1975. רק עורך דין תאונות דרכים מומחה ידע למרב את גובה הפיצויים. משרד עורכי הדין רשאד סלים מומחה בטיפול בתביעות נזיקין, בייצוג ונתינת שירות מקצועי לנפגעים בתאונות דרכים. צרו קשר, כי בחירת עורך דין מקצועי ומומחה היא קריטית להצלחת התביעה.

את מי תובעים?

בכל מקרה של תאונות דרכים שבהן היה מעורב רכב פרטי :

  • אם הנפגע הוא הנהג ברכב, עליו לתבוע את חברת הביטוח של הרכב שלו.
  • אם הנפגע הוא נוסע ברכב, עליו לתבוע את חברת הביטוח של נהג הרכב שבו הוא נסע.
  • אם הנפגע הוא הולך רגל, עליו לתבוע את חברת הביטוח שבה מבוטח הנהג הפוגע.
  • אם הנפגע היה מעורב בתאונת פגע וברח ולא נמצא הנהג הפוגע, או במקרה שהנהג הפוגע אינו מבוטח, קיימים ערוצי תביעה שונים, הערוץ העיקרי שבניהם הוא קרן קרנית אשר הוקמה במטרה לפצות נפגעים בתאונות דרכים.

איך להתכונן לתביעה?

בכל אירוע של תאונת דרכים חשוב לאסוף ולשמור את כל המסמכים הרלוונטיים לתאונה.

יש לבקש מהמשטרה אישור על התאונה, אישור של הפנייה לחדר מיון, אישורים רפואיים המעידים על הפגיעה ועל הטיפול, דו”ח מאמבולנס המעיד על הפינוי מזירת האירוע ועוד. בנוסף, יש לשמור את צילומי הרכב הפגוע, אישור של שמאי ולהמציא את מספר הרכב הפוגע ואת תעודת הביטוח שלו.

 חובה להתייעץ מוקדם ככל שניתן –הפיצוי בסוף נגזר ממה שמתכננים בהתחלה, רק עורך דין בעל מומחיות יידע לכוון אתכם היטב.

מהו הפיצוי הניתן לנפגעי תאונות דרכים?

פיצוי עבור כאב וסבל ניתן בהתאם לגיל הנפגע, למספר הימים שבהם היה מאושפז ולפי אחוזי הנכות הרפואית. במקרים מסוימים רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים על כאב וסבל גם למי שלא נקבעו לו אחוזי נכות.

הפסדי שכר – בית המשפט יפצה את הנפגע על הפסד השכר שהיה לו בעבר בגין היעדרותו מהעבודה לאחר התאונה ועל הפסד השכר המשוער שייגרם לו בעתיד. את ההפסד השכר המשוער בעתיד יקבע בית המשפט לפי פוטנציאל ההשתכרות שהיה לנפגע אילו יכול היה להמשיך ולעבוד עד גיל הפרישה.הוכחת כושר ההשתכרות היא קריטית לסכום הפיצויים.

הפסדי פנסיה – הפסד הפנסיה מחושב בהתאם להפסד השכר הצפוי ולאובדן ההפרשות הצפויות לפנסיה.

הוצאות נסיעה – בהתאם לקבלות שיגיש הנפגע ולפי הערכה חופשית של בית המשפט.

תשלום על עזרה של צד ג’– בית המשפט יפצה את הנפגע על כל עזרה שהוא יזדקק לה בהתאם לאופי הפגיעה כמו עזרה במשק בית, ניקיון, רחצה, בישול הלבשה ועוד לרבות עזרה צמודה במשך עשרים וארבע שעות ביממה.

תשלום תכוף – מאחר וההתדיינות המשפטית עלולה להימשך זמן רב, אמור הפיצוי התכוף לסייע לנפגע להתמודד באופן כספי עם חוסר הפרנסה או הוצאות רפואיות שונות בתקופה שלאחר הפגיעה ועד לקבלת הפיצויים. כדי לקבל את התשלום התכוף, חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום תאונות דרכים ולהיעזר בו בהגשת התביעה.

נכות תפקודית, היחס בין תאונת דרכים לתאונת עבודה, היחס שבין תקבולי המל”ל לסכום הפיצוי , אם לפנות למל”ל או להמתין, לאיזה בית משפט לגשת? לאיזה מומחים להסכים? אם לסיים בפשרה ובאיזה סכום? כל אלה שאלות גורליות ורק עורך דין שמתמחה בתחום ייתן מענה מקצועי והולם

משרד עורכי הדין “רשאד סלים” מעניק ייעוץ ראשוני לנפגעי תאונות דרכים חינם וללא התחייבות!
צרו קשר, צוות המשרד ישמח לעזור!