נזיקין וביטוח

נזיקין וביטוח – לקבל פיצוי לפגיעות בנפש, בגוף וברכוש! דיני נזיקין מטרתם השבת מצב לקדמותו אצל הנפגע. כאשר מדובר בנפגעי גוף או מקרים אחרים שההשבה בעין אינה אפשרית הסעד הוא לרוב פיצויי השבה שמטרתם להעמיד התובע במצב של אלמלא הפגיעה ע”י פיצוי כספי בגין פגיעות בגוף, בנפש וברכוש שנגרמו על ידי המעוול, הפוגע. תחום זה […]