About: admin

עורך דין רשאד סלים

Recent Posts by admin

תאונות דרכים – הכול על אודות תביעת פיצויים לאחר התאונה תאונות דרכים שבהן מעורבים רכבים וכלי תחבורה למיניהם עלולות להותיר את הנפגעים עם פגיעות קשות ונזקים רבים. בכל אירוע של תאונות דרכים שהותיר נזק גוף זכאי הנפגע לקבל פיצוי ללא קשר לשאלה מי אשם בתאונה. על הנפגע להוכיח כי אכן...
כניסה
תאונות עבודה – הכול על אודות תאונות עבודה! כולנו חשופים לתנאים מסוכנים במקום העבודה, תנאים אשר עלולים לגרום לתאונות עבודה או למחלת מקצוע. לפי החוק כל עובד שנפגע תוך כדי ועקב העבודה זכאי לקבל תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי ולרוב גם פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו עקב הפגיעה. התהליך לקבלת פיצויים...
כניסה
נזיקין וביטוח – לקבל פיצוי לפגיעות בנפש, בגוף וברכוש! דיני נזיקין מטרתם השבת מצב לקדמותו אצל הנפגע. כאשר מדובר בנפגעי גוף או מקרים אחרים שההשבה בעין אינה אפשרית הסעד הוא לרוב פיצויי השבה שמטרתם להעמיד התובע במצב של אלמלא הפגיעה ע”י פיצוי כספי בגין פגיעות בגוף, בנפש וברכוש שנגרמו על...
כניסה

Recent Comments by admin

    admin yet.