sr-adv@012.net.il

עו"ד רשאד סלים

עורך דין בכרמיאל

פיצוי בגין תאונת דרכים

אחד מסוגי תביעות הנזיקין הנפוצות במדינת ישראל הן תביעות פיצויים בגין נזקים גופניים בשל תאונת דרכים.

חוק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים חוקק בישראל בשנת 1975, ויצר למעשה הפרדה בין תקנות הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים, לבין ענף דיני הנזיקין בכללותו. חוק זה נועד להבטיח מעטפת טיפולית ושיקומית לצד פיצוי מתאים לכל נפגע תאונת דרכים בישראל, ללא תלות בקיום פוליסת ביטוח עצמאית או בפוליסה של הגורם הפוגע.

החוק מבוסס על שלושה עקרונות מנחים:

  1. אחריות מוחלטת- חברות הביטוח יספקו אחריות מוחלטת לנפגעי תאונות דרכים, כאשר הזכאות לפיצוי בגין פגיעה בתאונת דרכים לא תהיה מושפעת או תלויה בגורם האשמה בתאונה, אשם תורם, רשלנות של הנפגע או הפוגע, ולמעשה מלבד הוכחת פגיעה מכוונת אשר תסיט את המקרה ממקרה תאונתי לאירוע פלילי, כל נפגע תאונת דרכים יהיה זכאי למענה ולפיצוי.
  2. פקודת ביטוח רכב מנועי- צד שלישי- הגורם הנתבע והמחויב בפירעון הפיצוי לא יהיה אדם פרטי כי אם חברות הביטוח, במטרה למנוע אירועי תביעה אישית, דחיינות תשלום, או פסקי דין נטולי ערך ויכולת מימוש אל מול נתבע חדל פירעון.
  3. קרן פיצויים בלתי תלויה- בעבור מקרים בהם הפגיעה/האירוע התאונתי בוצע תוך מעורבות של רכב שאינו בעל ביטוח חובה, או לצרכי פירעון באירועי פגע וברח, הקימה מדינת ישראל במסגרת חוק פיצוי נפגעי תאונות דרכים את קרן קרנית, אשר אחראית על פיצוי נפגעים שאינם יכולים להיפרע באמצעות חברות הביטוח.

לאור המעטפת המשפטית, הליך התביעה המוסדר והמקל וקביעת גורמי הפירעון, ניכר כי הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים בישראל הוא מובטח ומוסדר. יחד עם זאת, לא אחת נמצא כי בשל נסיבות ומורכבויות שונות, מוצא עצמו הנפגע מתמודד עם בירוקרטיה ודחיינות, המצריכים היכרות עם נבכי החוק והפסיקה, וכלים מקצועיים למיצוי זכויות מלא.

אדם נפצע בתאונת דרכים- האם ייתכן שלא יקבל מחברת הביטוח את מלוא הפיצוי המגיע לו?

פגיעה בתאונת דרכים מזכה בפיצוי ללא עוררין, יחד עם זאת, דחיית התביעה וסירוב של חברת הביטוח לתשלום עשוי להתקיים בנסיבות בהן קיומה של תאונת הדרכים מוטל בספק.

בין הסיבות והתואנות של חברת הביטוח לדחיית פיצויים לנפגע תאונת דרכים:

  1. תאונת הדרכים התרחשה בדרכו של הנפגע אל מקום עבודתו, ממקום עבודתו או במסגרת שעות העבודה- תאונת דרכים המתרחשת במסגרת מקום העבודה תקבל מענה במסגרת תקנות נפגעי עבודה. תחשיב של פגיעה כזאת שונה מתחשיבי פיצוי נפגעי תאונות דרכים, ומביא בחשבון אחוזי פגיעה, אובדן ימי עבודה ופגיעה ביכולת ההשתכרות, נכות מעבודה ואלמנטים נוספים. הגורם האחראי למפרע תאונות עבודה הוא הביטוח הלאומי, ובנסיבות מסוימות גם פוליסות ביטוח פרטיות של הנפגע ו/או של המעסיק.
  2. חשד לאירוע מכוון- ככל שקיים חשד לאירוע מכוון אשר לא נגרם מכורח תאונה ארעית, בין אם על ידי הנפגע ובין אם על ידי גורם מעורב אחר, חברת הביטוח תעכב את מתן הפיצוי והמענה, במטרה לחקור את האירוע. פגיעה מכוונת על ידי גורם אחר תהווה אירוע פלילי, ואילו פגיעה מכוונת למטרות פיצוי על ידי הנפגע עצמו, תהה בבחינת ניסיון הונאה.

חשוב לדעת כי חברת הביטוח היא בבחינת גורם בעל אינטרס, ולא כל הצגת חשד או ספק תאפשר לה להימנע מתשלום לנפגע, ובמקרה כזה חובת ההוכחה תהה על חברת הביטוח עצמה. מומלץ להסתייע ולהתלוות בעורך דין, למימוש זכויות נפגעי תאונות דרכים, לפיצוי מלא, מהיר ולהימנעות מהתנערות מאחריות של כל גורם.

עורך דין רשאד סלים, מומחה בניהול תביעות נזיקין ותביעות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, מסייע בליווי נפגעים משלב הפגיעה, איסוף המידע והמסמכים, הכוונה וייעוץ, התנהלות מול חברות הביטוח וניהול משא ומתן, וייצוג אל מול בית המשפט על פי צורך.