sr-adv@012.net.il

עו"ד רשאד סלים

עורך דין בכרמיאל

עורך דין לתאונות קטלניות

תאונת דרכים קטלנית היא תאונה שהתוצאה שלה היא  מוות, בין אם באופן ישיר או עקיף. תאונות מן הסוג הזה גובות קורבנות, ומבחינה משפטית, תיקים כאלה יכולים להפוך לפליליים. במקרה של תאונת דרכים קטלנית, יש לייעוץ המשפטי חשיבות גורלית. אם נקלעתם למצב כזה, אתם זקוקים לעורך דין לתאונות קטלניות.

 מהו ההליך המשפטי של תאונה קטלנית?

תביעות בגין תאונת דרכים קטלנית הן שונות במהות שלהן מתביעות של תאונות דרכים אחרות שבהן התרחשה פגיעה אך לא נגרם מוות. מוות בעקבות תאונה יכול להיות באופן מיידי, אולם הוא יכול גם להתרחש בשלב מאוחר יותר, מסיבות שגרמה להן התאונה או בגין טיפול בפציעות שבעקבותיה.

בדרך כלל, תביעות על תאונת דרכים קטלנית מוגשות לבית המשפט מטעם שאריו של הקורבן, דבר המשנה את אופי התביעה ותשלומי הפיצויים.

החוק שעליו מתבססת תביעת הפיצויים הוא חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, כאשר במסגרת התביעה, על התובע להוכיח כי מדובר באירוע שאכן עונה להגדרה של תאונת דרכים ולהוכיח את נזקיה. כל אישור, מסמך ותיעוד הינו הכרחי וחיוני לבניית כתב התביעה.

 מהו הרכב הפיצויים בתביעה על תאונת דרכים קטלנית?

תשלומי פיצויים בתביעה על תאונה קטלנית מורכבים מכמה סעיפים הכוללים: פיצויי כאב וסבל, נכבדים, כיסוי הוצאות הלוויה, לרבות קבורה ומצבה, הוצאות הפסדים לשירותים שהתקבלו מהנפטר על בסיס קרבה משפחתית, ופיצויי הפסדי תמיכה של הנפטר בשאריו, פיצויי אובדן תשלומי ביטוח לאומי ופיצויי אובדן שנים של הנפטר.

במקרים ספציפיים, בנוסף לפיצויים האלה, יוכל התובע לתבוע פיצויים בגין נזקים אישיים שנגרמו לו באופן ישיר, כאילו הוא עצמו זה שנפגע בתאונה.

לכל סעיף בכתב התביעה יש טווח סביר של פיצויים, ובזמן שסעיפים כמו אובדן שירותי בן משפחה הנאמדים בסכומים שבין מאה למאתיים אלף שקלים ברוב המקרים, נקבעו בעבר גם פיצויים גבוהים בסך של מיליון שקלים.

 מהי הגדרת החוק?

החוק שמתייחס לתאונות דרכים קטלניות הוא רחב ומופשט, והוא בנוי כך על מנת שניתן יהיה לאפשר לכמה שיותר מקרים לענות על הגדרתו, ובכך לתת טווח תמרון גדול לבית המשפט בסוגיות אלה.

ייצוג באמצעות עורך דין מומחה בתחום

תביעות פיצויים בגין תאונות דרכים הן תביעות מורכבות למדי בפני עצמן, ובייחוד כשמדובר בתאונות קטלניות. לעורך דין יש משקל מכריע בהצלחת התביעה, ולכן חשוב שהוא יהיה בקיא באופן התנהלות המערכת המשפטית כולה ולא רק במה שהחוק אומר.

 מהו העונש המירבי שיכול לקבל נהג שגרם לתאונת דרכים קטלנית?

בתאונה שבה מעורבים הרוגים, הנהג עשוי להיות מואשם בסעיף של הריגה או מוות ברשלנות, כאשר העונש המירבי הצפוי על מוות ברשלנות הוא שלוש שנות מאסר ואילו על הריגה ברשלנות עשרים שנות מאסר.

מהו ההליך המשפטי?

מאחר שהתובעים הם שאריו של הנפטר, עליהם להוכיח כי התאונה שהתרחשה היא אכן תאונת דרכים וכי נגרם נזק בעקבותיה.

 ממה מורכבים תשלומי הפיצויים?

תשלומי הפיצויים מורכבים מסעיפים כמו: כיסוי הוצאות הלוויה, הוצאות הפסדים לשירותים שהתקבלו מהנפטר, פיצויי הפסדת תמיכה של הנפטר בשאריו, פיצויי כאב וסבל, אובדן תשלומי ביטוח לאומי ואובדן שנים של הנפטר. ניתן לתבוע זכאות גם עבור פיצויים נוספים, לכן חשוב מאוד לפנות לעורך דין לתאונות קטלניות שיש לו ניסיון רב כדי שיוכל להשיג את מירב הפיצויים האפשריים.

 מהו ההיקף של הפיצויים שאפשר לקבל בתביעה כזו?

ישנו טווח פיצויים סביר בחוק אולם ניתן להעלות את גובה הפיצויים, בעיקר כשמדובר על פיצויי נכבדים.