כל מה שחשוב לדעת על הגשת תביעת רשלנות רפואית

רשלנות רפואית היא מצב שבו ספק שירות רפואי, כגון רופא, פעל בשונה מסטנדרט הטיפול הרפואי שלו וכתוצאה מכך גרם לנזק גופני למטופל שלו. במקרים אלה, בית המשפט יפסוק פיצוי כספי בגין הנזק שנגרם לאותו מטופל, גם כאשר לא הייתה לרופא כוונה לפגוע במטופל ו/או להזיק לו.

כדי להוכיח רשלנות רפואית צריך לעמוד בשני תנאים:

1. להוכיח התנהגות רשלנית מצד הרופא.
2. להוכיח שישנו קשר סיבתי בין ההתרשלות לבין הנזק שנגרם למטופל.
שאלת הרשלנות תיבחן על סמך ההתנהלות של הגורם הרפואי שעה שביצע את הטיפול ולא לפי התנהלותו לאחר מעשה. בית המשפט יבחן את דרך פעולתו ותפקודו של הגורם בהתחשב בתנאים ובנתונים שעמדו לרשותו בזמן הטיפול וביחס למה שהיה מצופה ממנו בנסיבות הללו. אם התנהלותו של הגורם הרפואי אינה שוות ערך להתנהלות המצופה ממנו, אז העניין ייחשב לרשלנות רפואית.
בגין זאת, מומלץ להכין מראש רשימה של עדים שנכחו בטיפול כולל רופאים וגורמים רפואיים נוספים. בנוסף, יש למצוא רישומים רפואיים על הנעשה בזמן הטיפול שיאפשרו לחזק את טענות התביעה בדיונים בבית המשפט.
כדי לבדוק אם חלה בעיה בהתנהגות של הגורם הרפואי ואם אכן מדובר ברשלנות רפואית, יש להשיג חוות דעת רפואית של מומחה בתחום הרפואי הספציפי.
באשר לקשר הסיבתי שיש להוכיח, על המטופל להראות שהנזק שנגרם לו הוא תוצאה של התרשלות הגורם הרפואי שטיפל בו ושבלעדיו הנזק לא היה נגרם לו.
גם כאשר נקבעת התרשלותו של הגורם הרפואי אבל המטופל לא הצליח להוכיח שההתרשלות היא הגורם לנזקים שנגרמו לו, אזי לא תוטל אחריות נזיקית. הוכחת הקשר הסיבתי מבחינה עובדתית ומשפטית בין ההתנהגות הרשלנית לבין הנזק היא תנאי סף לפסיקת הפיצויים על ידי בית המשפט.

שלושה סוגים מרכזיים של רשלנות רפואית

● רשלנות שבוצעה בזמן הטיפול הרפואי.

● רשלנות שנגרמה עקב העדר הסכמה מדעת. כדי שמטופל יוכל להבין מה עומד בפניו ולקבל החלטות מושכלות בקשר למצבו הרפואי, מחובתו של הרופא לספק לו מידע בצורה ברורה ובשפה המובנת לו על כל האפשרויות והסיכונים הכרוכים בטיפול.

● פגיעה באוטונומיה של המטופל.

כיצד מתרחש תהליך ההגשה של תביעת רשלנות רפואית?

ראשית, יש להיפגש עם עורך דין שמתמחה בתביעות של רשלנות רפואית כדי שיוכל לפרט למטופל על התהליך כולו ועל האפשרויות המשפטיות שעומדות לרשותו. כדאי מאוד להביא לפגישה זו את כל החומר הרפואי הרלוונטי.

שנית, על המטופל לאסוף את כל החומר הרפואי הרלוונטי וזאת כדי שניתן יהיה לברר את השתלשלות המקרה, למצוא ליקויים ברשומות הרפואיות, להקל בהמשך הדרך על המומחה ברפואי בתחום התביעה לחוות את דעתו לגבי המקרה ולשמש את בית המשפט בתהליך בירור העובדות.

לאחר מכן, יש לבצע פנייה לרופא מומחה בתחום התביעה לצורך קבלת חוות דעת ממנו. על פי חוק, חובה להגיש חוות דעת מרופא מומחה כחלק מכתב התביעה השלם שמוגש לבית המשפט.

בחוות הדעת יצויין אם אכן בוצעה רשלנות רפואית ומה היקף הנזק שנגרם בעקבותיה. חוות הדעת איננה זולה, אבל היא הכרחית לצורך הגשת התביעה על רשלנות.

בהמשך, עורך הדין של המטופל יתחיל בהכנת כתב התביעה שבו יציין את השתלשלות המקרה, הנזקים שנגרמו בעקבותיו ואת דרישת הפיצוי הכספי עקב אותה רשלנות.

לבסוף, עורך הדין מגיש את התביעה לבית המשפט השלום או המחוזי בהתאם לגובה סכום התביעה. עד 2.5 מיליון ש”ח מגישים לבית משפט השלום, ומעבר לכך מגישים לבית המשפט המחוזי.