sr-adv@012.net.il

עו"ד רשאד סלים

עורך דין בכרמיאל

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים: האם קביעת מומחה רפואי מטעם בית המשפט ניתנת לשינוי?

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים בישראל נועד להסדיר ולהבטיח הענקת פיצוי כספי לנפגעי תאונות דרכים, באופן גורף ומקיף, ללא תלות בסוג האירוע והאחריות לפגיעה, או בפוליסה הביטוחית של הרכב הפוגע. החוק מסדיר מתן תמיכה כספית וסיוע בהחלמה מן ההשלכות הפיזיות-רפואיות, הנפשיות והכלכליות של התאונה.

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע תבחינים לזכאות ודרגות היקף לפיצוי, ומשמש בסיס לתביעות פיצויים על ידי נפגעי תאונות דרכים ומוטביהם (במקרה של מוות בתאונת דרכים) אל מול חברת הביטוח. סוגי הנזקים שניתן לתבוע לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים: הוצאות רפואיות, אובדן הכנסה, כאב וסבל והוצאות נלוות אחרות.

כיצד נקבע היקף הפיצוי

קביעת היקף הפיצוי במקרה של תאונת דרכים, מתבצעת תחת מערך של תבחינים, אשר נועדו לספק הערכה מקיפה ומדויקת ככל הניתן של הנזקים שנגרמו לנפגע. התבחין המוביל והמכריע הוא היקף הפגיעות הגופניות שנגרמו כתוצאה מהתאונה, כאשר פציעות חמורות, אירועים רפואיים דוגמת ניתוח או אשפוז ממושך, הותרת נכות או מגבלות לצמיתה או לפרק זמן ממושך, יובילו לרוב לזכאות לסכומי פיצוי גבוהים יותר. תבחינים נוספים דוגמת מצוקה נפשית ורגשית וגורמי סבל- זוכים לקבל מענה במסגרת החוק והתחשיב, כנגזרת של פגיעה גופנית ולאינם מנותקים ממנה.

מצוקה נפשית עשויה להיות גורם המשפיע על היקף הפיצוי, בהתאם להוכחת השפעה פסיכולוגית של התאונה על רווחתו הנפשית של הנפגע, דוגמת הפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSD) או מצבים נפשיים מוכחים אחרים, המביאים למגבלות תפקודיות ודורשים טיפול ותמיכה.

רכיב פיצוי אפשרי נוסף הוא אובדן הכנסה. פגיעה אשר יוצרת מוגבלות וחוסר יכולת לעבוד, תוסיף לסכום תביעת הפיצוי  את השכר שהיה מרוויח הנפגע בתקופת ההחלמה והשיקום.

בנוסף, הוצאות רפואיות שהוצאו בגין טיפול ושיקום נלקחות בחשבון בעת קביעת הפיצוי, החל מהוצאות הפינוי והחילוץ במעמד התאונה, וכלה בהוצאות רפואיות ושיקומיות לאורך כל הליך ההחלמה.

מתי תידרש חוות דעת מומחה רפואי מטעם בית המשפט?

במקרים מסוימים של תביעות פיצויים בגין תאונות דרכים, ייתכן שתידרש חוות דעת מומחה רפואי מטעם בית המשפט. הצורך בחוות דעת כזאת נובע לרוב בשל פערים גדולים בין עמדת התביעה לעמדת ההגנה- חברת הביטוח, במקרים מורכבים הכוללים פציעות חמורות ו/או תביעות שנויות במחלוקת.

במקרים כאלה נוהגים הצדדים להיתמך על ידי מומחים רפואיים מטעמם. בעוד שהתובע יציג חוות דעת של רופאים מומחים הטוענים להיקף נזקים נרחב והשפעות רפואיות ארוכות טווח, לחברות הביטוח מומחים משלהם אשר נוהגים הפחתה והקלה בניסיון להוכיח תביעה המפריזה בדרישותיה ביחס למצב הרפואי ולהיקף הפגיעות של התובע.

המומחה הרפואי שמונה על ידי בית המשפט ממלא תפקיד מכריע בהערכת היקף הפציעות וההשפעה על חיי הקורבן, בזכות חוות דעתם האובייקטיבית. חוות דעת חיצונית מסייעת לבית המשפט לקבל החלטה מושכלת לגבי אופי הפגיעה ומשמעותה, ולגזור מכך את סכום הפיצוי. הערכת המומחה תביא בחשבון את הפגיעות הפיזיות, עוגמת הנפש, ההוצאות הרפואיות ואובדן ההכנסה, באמצעות מומחה חיצוני ובלתי תלוי שיספק חוות דעת נטולת אינטרס אישי.

האם ניתן לשנות את קביעתו של מומחה רפואי שמונה על ידי בית המשפט?

בכל הנוגע לקביעת היקף הפגיעות והפיצוי הנובע מכך בתיקי תאונות דרכים, לחוות דעת של מומחה רפואי שמונה על ידי בית המשפט משקל משמעותי. עם זאת, חשוב לציין כי קביעה זו אינה מחייבת וניתנת לשינויים.

קביעתו וחוות דעתו של מומחה רפואי שמונה על ידי בית המשפט ניתנת לערעור, על ידי כל אחד מן הצדדים המעורבים בתיק. כדי לערער על חוות דעתו של המומחה ניתן להציג ראיות ואסמכתאות נוספות שלא נכללו בהתייחסות המומחה, לערער על אמינות חוות הדעת החיצונית באמצעות טענה לאי ביצוע בדיקה מספקת, אי עיון בחומרים רלוונטיים בתיק הרפואי, הישענות על נתונים משתנים, רמת מומחיות שאינה מדויקת לניתוח המקרה ועוד. במסגרת הערעור ניתן לבקש חוות דעת רפואית שנייה מטעם מומחה חיצוני, או להציג חוות דעת מומחה מטעם מי מן הצדדים, שלא ניתנה בעבר, ותוך הצבעה על מומחה בעל שם ומוניטין שעשוי להיות מקובל על הצדדים ו/או בית המשפט.

לבית המשפט ישנה סמכות ההכרעה, לקבלת הערעור ופסילת דעת המומחה בכולה או בחלקה, או לדחיית הערעור והשארת חוות הדעת כאסמכתא משפטית על כנה. חשוב לזכור כי קביעתו של המומחה הרפואי שמונה על ידי בית המשפט אינה הגורם היחיד בקביעת הפיצוי, ותעמוד לצד חוות דעת נוספות ואסמכתאות אחרות שהציג הנפגע למצבו הרפואי.

מדוע מומלץ להסתייע בעורך דין מומחה לתאונות דרכים?

פנייה לייצוג משפטי באמצעות עורך דין המתמחה בתאונות דרכים עשויה להיות מכריעה בניווט ההליך המשפטי, ומומלץ לשלב עורך דין כזה בתהליך כבר מתחילתו. עורך דין מיומן יספק הנחיות לתיעוד ואיסוף ראיות כבר בהליך ההחלמה והשיקום, יבנה תיק נזיקין עוצמתי הכולל את היקף הפיצוי המקסימלי, תוך הצגת  טיעונים ואסמכתאות שיקשו על חברת הביטוח לערער על תוקפן.

עורך דין המתמחה בתאונות דרכים הינו בעל ידע והבנה מעמיקים של המורכבויות המשפטיות הכרוכות בתביעות פיצויים, ומביא בקיאים בחוקים ובתקנות הנוגעים לחוק פיצויי נפגעי תאונות דרכים, התנהלות אל מול גורמי ביטוח, תביעות נזיקין, מערכות רפואיות ועוד. כלים אלה יסייעו לא רק במיצוי הפיצוי הגבוה ביותר שניתן, כי אם במקרים רבים, גם בקיצור ההליך והסדרת הפיצוי אל מול חברת הביטוח, תוך הימנעות מהליך משפטי ארוך ומורכב.

עו"ד ראשד סלים, מומחה בייצוג וליווי נפגעי תאונות דרכים, בעל ניסיון רב שנים וידע מקצועי מקיף ונרחב, המסייע ללקוחותיו במיצוי זכויות מלא וקבלת פיצוי מירבי, בהליכי משא ומתן מול חברת הביטוח, הליכי תביעה וערעורים.